itaexpress / Quỹ ITA-s / Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên / Giải thưởng Hoa Trạng nguyên 2008: Tôn vinh tinh thần hiếu học / SGGP