itaexpress / Quỹ ITA-s / Thông tin Quỹ ITA-s / 258 hồ sơ gửi về Chương trình “Tài trợ Giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa”

258 hồ sơ gửi về Chương trình “Tài trợ Giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa”

Từ ngày 14/12 đến 20/12/2007, Chương trình “Tài trợ Giáo viên vùng sâu vùng xa” nhận được 258 hồ sơ từ các tỉnh gửi về. Nhiều nhất là hai tỉnh Hòa Bình, Cà Mau…

Tuy nhiên, 191 hồ sơ trong số đó chưa hợp lệ. Trong đó có 161 hồ sơ gửi về từ tỉnh Hòa Bình không đủ giấy tờ, chủ yếu là thiếu giấy khen thành tích cá nhân. Chương trình đã liên hệ đến từng cá nhân để nhắc họ bổ sung giấy tờ liên quan.

Bùi Nhung