itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / Tập đoàn Tân Tạo: Công bố thông tin BCTC Qúy 1/2013

Tập đoàn Tân Tạo: Công bố thông tin BCTC Qúy 1/2013

Tập đoàn Tân Tạo công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2013 bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất.