itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

Ngân hàng ABN-AMRO muốn trở thành đối tác chiến lược của chứng khoán ITA

Ngày 11/07/2007, ông William Kostoff trưởng bộ phận điều phối vốn toàn cầu của ngân hàng ABN-AMRO, ngân hàng lớn nhất Hà Lan cùng với ông Nguyễn Công Thanh, phó phòng phục vụ khách hàng đã đến KCN Tân Tạo để tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 ngày 30/6/2007

Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 ngày 30/6/2007 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo

Bài phát biểu bế mạc Đại hội cổ đông ngày 30/06/2007

Lẽ ra theo truyền thống thì tôi sẽ nói lời cảm ơn và tuyên bố bế mạc, tuy nhiên hôm nay, trước sự tề tựu của hàng ngàn cổ đông về đây, tôi mong rằng Đại hội hãy dành cho tôi vài phút để nói về quá khứ, về những con người đã tạo dựng nên Tân Tạo đến ngày hôm nay.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Tân Tạo ngày 01/06/2007

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Tân Tạo ngày 01/06/2007 về việc thông qua Nghị quyết đổi tên, tăng vốn điều lệ và kế hoạch cho năm 2008.

Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2007

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần KCN Tân Tạo năm 2007.

Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty ngày 15/6/2007

Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty ITACO trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2006 vào ngày 15/6/2007.

Thương gia Nhật muốn đầu tư vào chứng khoán ITA

Chiều ngày 21/06/2007, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Tạo Thái Văn Mến tiếp ông Shigekazu Utsunomiya, CEO công ty TMMP Nhật Bản tới tìm hiểu tiềm lực kinh tế Tập đoàn Tân Tạo.

Thiết lập diễn đàn giữa cổ đông và doanh nghiệp: Tại sao không?

Trong khi có những công ty phân biệt đối xử với các cổ đông ít vốn thì một số công ty khác bằng những hành động rất thiết thực đã chăm sóc cổ đông sở hữu số cổ phiếu dù rất nhỏ. Điều này góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của công ty với cổ đông.

ITA chào bán 10 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược

CTCP Khu Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã chào bán 10 triệu cổ phiếu cho các đối tác chiến lược.

Phát hành cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Các tin đã đưa ngày   Xem