itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA: Ông Nguyễn Tuấn Minh thôi làm TV.HĐQT, phó TGĐ từ 21.8.2015