itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Tập đoàn Tân Tạo: Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ