itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Giải đáp thắc mắc / Dành cho cổ đông / Phương thức và thời điểm trả cổ tức cho năm 2007

Phương thức và thời điểm trả cổ tức cho năm 2007

Trả lời thắc mắc của bạn Đỗ Mạnh Hà <namkinh@viettel.vn hoặc hanamkinh@yahoo.com> về phương thức và thời điểm trả cổ tức cho năm 2007.

Hỏi:

Tôi hiện đang có nhu cầu đầu tư vào cổ phiếu ITA trên sàn HOSTC. Tuy nhiên, tôi có hai thắc mắc nhỏ xin Quý Công ty giải thích giùm:

1. Tôi chưa hiểu rõ ITA (trên sàn là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo) và ITA Group là một hay khác nhau? Nếu khác nhau thì khác ở điểm nào?

2. Quý Công ty dự tính trả cổ tức cho năm 2007 bằng tiền mặt hay có dự kiến phát hành thêm cổ phiếu bổ sung? Nếu có thì ở thời điểm nào?

Trân trọng cảm ơn!

Đỗ Mạnh Hà <namkinh@viettel.vn hoặc hanamkinh@yahoo.com>

Trả lời:

1. ITA là tên gọi trên sàn giao dịch chứng khoán của Công ty Cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo, gọi tắt là ITACO mà tiền thân ban đầu là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo như Quý cổ đông đã nắm rõ. Tuy nhiên, sau hơn 11 năm phát triển, đến nay ITACO đã và hiện đang nắm giữ cổ phần chi phối và / hoặc các Công ty con của 20 công ty lớn nhỏ. Chính vì vậy, cổ phiếu ITA trên sàn là cổ phiếu chung của ITACO theo tên gọi đăng ký kinh doanh và tên gọi Tập đoàn để phản ánh tầm vóc và sự phát triển đúng với bản chất của ITACO.

2. Hội đồng Quản trị đã lên lịch dự kiến tạm ứng đợt 1 cho năm 2007 là 15% cổ tức chi trả bằng cổ phiếu, dự kiến sẽ được chốt danh sách trong tháng 1-2008 sau khi phát hành thành công 20 triệu cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược. Đợt 2 dự kiến chi trả ít nhất 15% cổ tức bằng cổ phiếu, dự kiến có thể được thực hiện vào tháng 4-2008 tùy thuộc vào kiểm toán của Công ty. Như bên trên đã trình bày, do chúng ta có nhiều công ty thành viên mà ITACO nắm chi phối, do vậy sẽ phải tiến hành kiểm toán Hợp nhất với cả các công ty thành viên vì vậy mà thời gian có thể bị kéo dài.

Chúc Quý cổ đông một năm mới an khang thịnh vượng cùng Tập đoàn Tân Tạo!

Cảm ơn!