itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Giải đáp thắc mắc / Trả lời thắc mắc nhà đầu tư về chính sách kế toán hiện hành của ITA GROUP / Logo_Tan Tao2009