itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Tin học / Máy tính bảng Android: Vẫn còn nhiều vấn đề trước mắt / androidtablet