itaexpress / Tin ITA / Dự án ITA / Các Khu công nghiệp / Khu Đô thị Khoa học Công nghệ và Tài chánh Tân Tạo - Hanel / GOC NHIN 01