itaexpress / Tin ITA / Dự án ITA / Các Khu công nghiệp / Tập đoàn Tân Tạo làm chủ đầu tư Khu đô thị mới Xuân Mai – Hà Tây / HTay