itaexpress / Tin ITA / Dự án ITA / Đại Học Tân Tạo / Đại học Tân Tạo: Mô hình trường học hiện đại và giàu triển vọng / PANO TRUONG DH-01