itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thương hiệu Việt / Liên kết vùng là nhu cầu tất yếu từ thực tiễn

Liên kết vùng là nhu cầu tất yếu từ thực tiễn

Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả bình ổn giá trên thị trường TPHCM thông qua tăng cường liên kết với vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Theo Sở Công Thương TPHCM, chương trình bình ổn thị trường đã đạt được những mục tiêu hàng đầu, trở thành một trong những công cụ điều tiết thị trường hữu hiệu, góp phần kiềm chế lạm phát. Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, chương trình được thực hiện xuyên suốt trong năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân của TP luôn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, góp phần to lớn và hiệu quả vào chủ trương thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của cả nước.

Nhiều ý kiến tại hội thảo đồng tình việc liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM là nhu cầu tất yếu từ thực tiễn. Và nhận định chung rằng Đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng và lợi thế trong lĩnh vực nông nghiệp, là vùng sản xuất hàng hoá nông nghiệp lớn nhất nước và là nguồn cung nông sản mang tính quyết định cho thị trường TPHCM. Ngược lại, TPHCM là thị trường rộng lớn nhất nước, việc liên kết giữa TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tác động đến chương trình bình ổn thị trường của TP cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Cũng theo các chuyên gia, trong thời gian tới, chủ trương liên kết vùng cần một cơ chế pháp lý rõ ràng và mạnh mẽ hơn; Việc liên kết cần được tổ chức theo cơ chế, mô hình hiệu quả. Từ góc độ của cơ quan quản lý nhà nước, đại diện Sở Công Thương TPHCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu đã kiến nghị các nội dung liên kết nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình bình ổn thị trường.

Theo CAO