itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / 10 sự kiện Ita / 03/02/1997

03/02/1997

« 
Hình trước
|
|

1. 03/02/1997: Động thổ KCN Tân Tạo