itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / 10 sự kiện Ita / 04/02/2005

04/02/2005

2. 04/02/2005: Động thổ KCN Tân Đức