itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / 10 sự kiện Ita / 09/2005

09/2005

3. 09/2005: Khánh thành và trao tặng trường THCS Tân Đức