itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo nhận Danh hiệu Trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế xã hội 2013 / photo1