itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Đại học Tân Tạo: Trao giải Hoa Trạng Nguyên khu vực phía Nam / 12143169_10206513291883471_2033625166243467362_n

12143169_10206513291883471_2033625166243467362_n