itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Đề nghị thu hồi dự án nhiệt điện Kiên Lương: Sẽ kiện ra toà án quốc tế! / mot_doan_de_bao_chan_song_ngoai_khoi_imagelarge