itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Kiên trì với dự án Nhiệt điện Kiên Lương - ITA sắp hái quả ngọt / ITA-hinh-1