itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Tập đoàn Điện Lực Pháp làm việc với ITA về dự án nhiệt điện Kiên Lương / EDFMeeting