itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Bình luận / Châu Phi trở thành tâm điểm của phiên khai mạc hội nghị G8 / afria