itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Bình luận / Tổng thống Syria 'chê' ông Obama 'yếu ớt' / tong_thong_syria_alassad

tong_thong_syria_alassad

« 
Hình trước
|
|
Hình kế
 »