itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Mỹ hủy tập trận với Ai Cập, xem xét lại các hỗ trợ / tau-chien-my

tau-chien-my