itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Philippines mua tàu Pháp để tuần tra biển Đông / Philippine_cutter.jpg;pvb779579e3aca3cf0

Philippine_cutter.jpg;pvb779579e3aca3cf0

« 
Hình trước
|
|
Hình kế
 »