itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Beyonce hát nhép trong Lễ nhậm chức của Tổng thống Obama / beyonce