itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Giải bóng đá doanh nghiệp TIMAS Cup 2008 – Khép lại bằng những thành công / timas-cup-vo-dich