itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Biển Phú Yên trong vắt, mát lạnh / 7