itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Hàn Gắn Vết Thương / Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Long An

Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Long An

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

DANH SÁCH NHẬN TRỢ CẤP TỈNH LONG AN

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ liên hệ, điện thoại
01 Lê Văn Ngâu 1931 50/2 đường 827A, Thanh Phú Long, Châu Thành, Long An. ĐT:072664283
02 Nguyễn Văn Hồng 1940 90/4 Ấp Thanh Qưới, xã Thanh Phú Long, Long An
03 Nguyễn Minh Quân 1963 Ấp Bình Tiền I, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An.
04 Nguyễn Văn Mốc 1929 Ấp Bình Tiền I, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An

* Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

* Yêu cầu bổ sung bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp để được nhận tài trợ.

* Xem mẫu Giấy xác nhận và mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp trong cùng mục này.