itaexpress / Quỹ ITA-s / Thông tin Quỹ ITA-s / Chương trình “Hỗ trợ Giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa”: Vẫn còn nhiều hồ sơ gửi về không hợp lệ

Chương trình “Hỗ trợ Giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa”: Vẫn còn nhiều hồ sơ gửi về không hợp lệ

* Quỹ ITA-s nhận được 28 hồ sơ gửi về xin tài trợ.

Có 311 hồ sơ từ các tỉnh đã gửi về Chương trình “Hỗ trợ Giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa” tính từ ngày 21/12 đến ngày 27/12/2007.

Hồ sơ gửi về nhiều nhất vẫn là tỉnh Hòa Bình với 119 hồ sơ. Tuy nhiên, chỉ có 9 hồ sơ trong số đó hợp lệ, còn lại là hồ sơ chưa đầy đủ, chủ yếu là thiếu giấy khen.

Ngoài ra, tỉnh Đăk Nông gửi về 60 hồ sơ, Quảng Bình gửi về 42 hồ sơ…

Một điều đáng lưu ý nữa là phần lớn các hồ sơ gửi về từ Đăk Nông, mặc dù giấy tờ đầy đủ, hồ sơ hợp lệ nhưng mức lương thực lĩnh của những giáo viên có thành tích (dạy giỏi, chiến sĩ thi đua…) khá cao, dao động từ trên 2 triệu tới gần 4 triệu đồng/tháng. Chồng hoặc vợ lại cũng là bộ đội hoặc giáo viên nên tổng thu nhập của gia đình khá cao.

Đề nghị các cá nhân khi làm hồ sơ xin tài trợ lưu ý đến ý nghĩa của Chương trình là nhằm tôn vinh các giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa có tâm huyết với nghề nghiệp, vượt lên hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

* Trong tuần, Quỹ ITA-s cũng nhận được 28 hồ sơ từ các tỉnh gửi về xin tài trợ. Đây là con số khá khiêm tốn kể từ khi Quỹ ITA-s thành lập và đi vào hoạt động.

Đại diện Chương trình “Tài trợ Giáo viên nghèo vùng sâu, vùng xa” và đại diện Quỹ ITA-s đã liên hệ với các cá nhân yêu cầu họ bổ sung giấy tờ hợp lệ.

Bùi Nhung