itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Báo cáo kết quả giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo

ITA - Báo cáo kết quả giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo

Ngày 21/09/2023, Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo có văn bản số 2109/BC-TTUC 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc Báo cáo kết quả giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo.