itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Báo cáo kết quả giao dịch Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo mua 15.580.229 cổ phiếu ITA

ITA - CBTT Báo cáo kết quả giao dịch Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo mua 15.580.229 cổ phiếu ITA

Ngày 20/10/2023, Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo có văn bản số 2010/BC-TTUC 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc Báo cáo kết quả giao dịch mua 15.580.229 cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo.