itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014