itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Giải đáp thắc mắc / Dành cho cổ đông / Thời gian giao dịch cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007

Thời gian giao dịch cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007

Trả lời thắc mắc của một số cổ đông về thời gian giao dịch cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007

Theo kế họach thời gian dự kiến giao dịch cho đợt trả cổ tức đợt 1 năm 2007 là ngày 04/03/2008. Nhưng do thời gian chốt danh sách cổ đông trùng vào đợt nghỉ tết âm lịch nên các công ty chứng khóan, và TTLK cung cấp danh sách cổ đông được hưởng cổ tức trễ hơn 1 tuần so với kế họach. Hiện nay Công ty đã nộp báo cáo phát hành cho UBCK, SGDCK và TTLK nhưng Công ty chưa nhận được giấy phép niên yết bổ sung từ SGDCK.

Sau khi liên hệ với SGDCK và TTLK thì Công ty được biết thời gian dự kiến giao dịch chính thức là ngày 20/03/2008.

Thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2007 là tháng 4/2008