itaexpress / Tin ITA / Dự án ITA / Các Khu công nghiệp / KCN Tân Đức: Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư

KCN Tân Đức: Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư

Mặt bằng KCN Tân Đức.

Tuần qua (từ 7 đến 12/1/2008), Công ty Cổ phần đầu tư Tân Đức đã tiến hành thanh lý bản thỏa thuận thuê lại đất của ông Nguyễn Thiên Trúc, với diện tích 31.226,44m2 và làm việc với 8 đối tác có nhu cầu thuê đất và nhà xưởng tại Khu công nghiệp Tân Đức.

Những đối tác có nhu cầu thuê đất và nhà xưởng trong tuần qua chủ yếu là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng, ít ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường. Các nhà đầu tư có nhu cầu thuê và mua đất trong tuần qua khoảng vài chục hecta.

Ngoài làm việc với các đối tác có nhu cầu thuê và mua đất, Công ty còn hỗ trợ về các mặt pháp lý: thành lập pháp nhân cho một số công ty và giải quyết những thủ tục hành chính liên quan giúp họ.

Công Huy