itaexpress / Tin ITA / Khoa học / Thế giới / Trong nước / Lập quỹ hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Lập quỹ hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Quỹ sẽ có nhiều hoạt động

bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quỹ có chức năng tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, các nguồn tài trợ, đóng góp và ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Quỹ sẽ hỗ trợ các chương trình, dự án bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng, chống và khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường mang tính quốc gia, liên ngành, liên vùng hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ có phạm vi ảnh hưởng không lớn.

Các hình thức hỗ trợ gồm cho vay với lãi suất ưu đãi; hỗ trợ lãi suất vay vốn, bảo lãnh vay vốn tín dụng cho các dự án môi trường; tài trợ kinh phí cho việc xây dựng, triển khai các dự án xử lý khắc phục ô nhiễm và hậu quả thảm họa môi trường.

Vốn hoạt động ban đầu của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là 500 tỷ đồng do ngân sách Nhà nước cấp. Vốn hoạt động bổ sung hằng năm của quỹ được lấy từ các nguồn khác như phí bảo vệ môi trường, các khoản tài trợ, đóng góp và ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Theo Nhandan