itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Biên bản giữa UBND tỉnh Kiên Giang & ITA Group

Biên bản làm việc giữa UBND tỉnh Kiên Giang với Tập đoàn Tân Tạo

ItaExpress - Biên bản làm việc giữa UBND tỉnh Kiên Giang với Tập đoàn Tân Tạo về việc xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị mới tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KIÊN GIANG

Số: 13 BB – UBND

Rạch Giá, ngày 02 tháng 7 năm 2007.

BIÊN BẢN LÀM VIỆC GIỮA UBND TỈNH KIÊN GIANG VỚI TẬP ĐOÀN TÂN TẠO

Ngày 02/ 07/ 2007 đoàn đi khảo sát thực tế tại huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên, vào lúc 16 giờ tại văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Bùi Ngọc Sương có buổi làm việc với Chủ tịch tập đoàn Tân Tạo, bà Đặng Thị Hoàng Yến, cùng tham dự có đồng chí Trương Quốc Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Văn Hà Phong và các lãnh đạo sở ngành liên quan: Văn phòng UBND tỉnh, Công nghiệp, Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Thủy sản, Tài chính, Chủ tịch UBND huyên Châu Thành, huyện Gò Quan.

Sau khi bàn bạc trao đổi, UBND tỉnh Kiên Giang và Tập đoàn Tân Tạo thống nhất một số nội dung sau:

- Tỉnh Kiên Giang đáp ứng được yêu cầu của Tâp đoàn Tân Tạo, với diện tích mặt bằng xây dựng khu công nghiệp khoảng 3000 ha, khu đô thị mới ( phục vụ cho khu công nghiệp) với diện tích khoảng 1000 ha, khu công nghiệp khoảng 2000 ha ( trong đó công nghiệp đóng tàu, cơ khí chế tạo với công nghệ cao,…) cảng biển nước sâu phục vụ tầu biển vân chuyển nhiên liệu ( than) với trọng tải 180.000 tấn, cảng tổng hợp phục vụ tàu với trọng tải trên 60.000 tấn ra vào, nhà máy nhiệt điện than với công suất 4.400MW

- UBND tỉnh Kiên Giang cùng với tập đoàn Tân Tạo sẽ báo cáo và trình xin chủ trương Thủ tướng Chính Phủ về việc đầu tư khu công nghiệp nêu trên.

Biên bản được thành lập 4 bản, mỗi bên giữ 02 bản

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

UBNDTỈNH KIÊN GIANG
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
CHỦ TỊCH
Đặng Thị Hoàng Yến

Người ghi biên bản
Lê Thị Hồng Vân