itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / Công ty Phương Nam tập huấn công tác PCCC

Công ty Phương Nam tập huấn công tác PCCC

Ngày 17/11/2007, toàn thể CB-CNV Công ty Phương Nam đã được huấn luyện kỹ thuật, nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy do Trung tâm Cảnh sát PCCC Khu vực 11 hướng dẫn.

Đây là lớp tập huấn nằm trong kế hoạch huấn luyện của Trung tâm Cảnh sát PCCC Khu vực 11 và Sở Cảnh sát PCCC - TP.HCM phối hợp tổ chức. Đợt huấn luyện này là một trong những hoạt động huấn luyện thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ và hướng đến tính chuyên nghiệp trong công tác PCCC của mỗi CB-CNV trong từng doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp nằm trong các KCN, cho nên vấn đề phòng chống cháy nổ luôn được đặt lên hàng đầu.

Qua 01 ngày tập huấn, gồm những kỹ năng về lý thuyết kết hợp với thực hành thực tế tại hiện trường khuôn viên công ty, có thể nói, kiến thức về công tác PCCC của từng CB-CNV Công ty Phương Nam đã được trang bị một cách cơ bản và đầy đủ, đáp ứng yêu cầu về công tác PCCC tại cơ sở. Đó cũng là một kết quả rất đáng khích lệ mà đại diện Trung tâm Cảnh sát PCCC Khu vực 11 đã nhận xét qua buổi diễn tập khá hoàn hảo của tất cả CB-CNV tại hiện trường công ty vào buổi chiều cùng ngày.