itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / Đại học Tân Tạo: Thông báo tuyển sinh Khoa Công nghệ Sinh học

Đại học Tân Tạo: Thông báo tuyển sinh Khoa Công nghệ Sinh học

Đại học Tân Tạo (TTU) còn 40 suất học bổng toàn phần dành cho 2 ngành của Khoa Công nghệ sinh học. Theo đó, ngành Công nghệ Sinh học gồm có: Công nghệ sinh học động vật và Công nghệ sinh hoc sinh sản. Ngành sinh học ứng dụng gồm có: Liệu pháp tế bào gốc và Dược phẩm tái tạo; Liệu pháp gen và Tái biệt hóa tế bào.

Ban tuyển sinh ưu tiên cho các ứng viên nộp hồ sơ trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết xin liện lạc Mr Phú, Ban tuyển sinh khoa Y Đại học Tân Tạo, Điện thoại: (072)-376 9216 hoặc email: phu.nguyen@ttu.edu.vn