itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chiến Thắng Bệnh Tật / Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Quảng Trị

Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Quảng Trị

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

DANH SÁCH NHẬN TÀI TRỢ TỈNH QUẢNG TRỊ

STT Họ và Tên Năm sinh Địa chỉ liên hệ, điện thoạI
01 Nguyễn Thị Nhung 1961 Xuân Lộc, Hải Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị
02 Ngô Thị Hoài Thương 1959 Thôn Long An, xã Tân Long, H Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị
03 Lê Thị Nhung 1974 Lê Thị Kiếm, Thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân, H Hải Lăng, Quảng Trị nhờ chuyển)
04 Nguyễn Phúc 1955 Đội 3 Tây Xuyên, Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị
05 Trương Thị Hằng 1962

(Lương Thiện) Thôn Tân Hữu, xã Tân Liên, Hướng Hóa, Quảng Trị

ĐT: 053780600

06 Phạm Thị Kim Loan 1978 Số 2, Đoàn Thị Điểm, P Đông Lễ, thị xã Đông Hà, Quảng Trị (khu phố 1, p.2,TX.QT)
07 Đoàn Minh Tuấn 1954

Số 2, Đoàn thị Điểm, P Đông Lễ, thị xã Đông Hà, Quảng Trị (khu phố 7, p.2,TX.QT)

ĐT: 053663011

08 Hoàng Công Kiểu 1953 Số 2, Đoàn Thị Điểm, P Đông Lễ, thị xã Đông Hà, Quảng Trị (khu phố 5, p.2,TX.QT)
09 Lê Văn Cuốn 1948 Số 2, Đoàn Thị Điểm, P Đông Lễ, thị xã Đông Hà, Quảng Trị (khu phố 6,p2,TXQT)
10 Nguyễn Đức Tiến 1961 Số 2, Đoàn Thị Điểm, P Đông Lễ, thị xã Đông Hà, Quảng Trị (khu phố 2, p.2,TX.QT)
11 Hoàng Thị Yến 1977

Số 2, Đoàn Thị Điểm, P Đông Lễ, thị xã Đông Hà, Quảng Trị (khu phố 2, p.2,TX.QT)

ĐT: 053663183

12 Lê Thị Thùy Trang 1980 Long Phụng, Tân Long Hướng Hóa, Quảng Trị ĐT: 053777464
13 Trần Khương Viện 1956 Khu Phố 2, P.5, TX Quảng Trị, Quảng Trị. ĐT: 053664048
14 Nguyễn Thành Vinh 1981 Khu phố 2, P 2, TX Quảng Trị đt: 053663428 (Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi. ĐC: số 2 đường Đoàn Thị Điểm, Đông Hà, Quảng Trị)
15 Nguyễn Thị Kim Cúc 1969 Số 2, Đoàn Thị Điểm, P Đông Lễ, thị xã Đông Hà, Quảng Trị (khu phố 4, p.2,TX.QT)
16 Hồ Thị Láng 1988 Thôn Xê Núc, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị (gặp Hồ Văn Linh)
17 Nguyễn Văn Cảm 1997 Đội I, thôn Trung Hải Trường, Hải Lăng, Quảng Trị

* Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

* Yêu cầu bổ sung bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp để được nhận tài trợ.

* Xem mẫu Giấy xác nhận và mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp trong cùng mục này.