itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Hàn Gắn Vết Thương / Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Quảng Trị

Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Quảng Trị

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

DANH SÁCH TRỢ CẤP TỈNH QUẢNG TRỊ

STT Họ và Tên Năm sinh Địa chỉ
01 Hồ Văn Thiên 1982 Tổ 1, khối 6, TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị
02 Hoàng Anh Sơn 1983 Khối 1, TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị
03 Nguyễn Sỹ Bốn 1953 Đông Lệ, Đông Hà, Quảng Trị
04 Nguyễn Bối Phong 1960 Thôn Tân Xuyên,Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị ĐT:053781425
05 Lê Đức Ái 1982 Thôn Xuân Tây, xã Linh HảI, huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị ĐT: 053200816
06 Trương Đức Hưng 1972 Lương Lễ, Tân Hợp Hướng Hóa Quảng Trị. ĐT:053780213
07 Trần Nhựt Tuyết 1995 Lương Lễ, Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị
08 Nguyễn Thị Hương 1993 Lương Lễ, Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị
09 Trần Nhựt Tuyết 1995 Lương Lễ, Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị
10 Nguyễn Thị Hương 1993 Lương Lễ, Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị

* Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

* Yêu cầu bổ sung bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp để được nhận tài trợ.

* Xem mẫu Giấy xác nhận và mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp trong cùng mục này.