itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / ITA - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2 năm 2018