itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

Tập đoàn Tân Tạo lập Tờ trình xin ý kiến cổ đông

Tập đoàn Tân Tạo lập tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi tỉ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2008.

Cổ phiếu ITA lọt vào TOP chỉ số Standard & Poor's Viet Nam 10

222

Vừa qua, Standard & Poor's đã xây dựng chỉ số S&P Vietnam 10 cung cấp tới các nhà đầu tư quốc tế những Công ty có giá trị vốn hóa lớn và tính thanh khoản tốt nhất Việt Nam hiện nay. Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo với mã CK ITA là đại diện duy nhất trong lĩnh vực Công nghiệp lọt vào chỉ số Standard & Poor's Viet Nam 10.

ITACO giải trình báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2008

Về báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2008, ITACO đã nộp cho Sở Giao Dịch ngày 25/08/2008 chứ không phải ngày 29/08/2008 như trong công văn số 1770/SGDCK-NY của quý Sở. Đến ngày 04/09/2008 ITACO nộp tiếp cho quý Sở báo cáo tài chính 6 tháng do Công ty Kiểm toán Ernst& Young lập.

ITA GROUP Báo cáo kết quả lợi nhuận kinh doanh 7 tháng đầu năm 2008

Lợi nhuận 7 tháng đầu năm 2008 ITA GROUP đạt 262,5 tỷ đồng tăng 143,4% so với năm 2007, trong đó 73% doanh thu và lợi nhuận mang lại từ hoạt động kinh doanh nhà xưởng, đất đai trong khu CN và 27% từ các dịch vụ tiện ích phục vụ trong khu CN như: Cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, điện, phí hạ tầng v.v…

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc ĐHĐCĐ thường niên 2008

Ngày 19-3-2008, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp ĐHĐCĐ thường niên 2008 như sau:

Tập đoàn Tân Tạo đạt 371 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2007

Sau những thành công vang dội của năm 2007, Lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo gửi công văn Công bố thông tin tức thời tới Phòng Quản lý niêm yết - Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý cho ITACO chi cổ tức đợt 1 năm 2007

Ngày 18/01/2007, thay mặt Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ông Bùi Hoàng Hải, Phó trưởng ban Quản lý phát hành - UBCKNN đã ký công văn gửi Công ty Cổ phần đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) về việc UBCKNN đồng ý cho ITACO phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 năm 2007.

Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2007

Tập đoàn Tân Tạo thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007.

Chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán

Ngày 11-1-2008, Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ký giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán cho Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo được đăng ký lưu ký bổ sung 20.000.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu cổ phiếu).

Niêm yết bổ sung 20 triệu cổ phiếu

Ngày 9-1-2008, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo được niêm yết bổ sung 20.000.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu cổ phiếu) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tin đã đưa ngày   Xem