itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân tạo báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cổ phiếu ITA

Công bố phát hành thành công 20 triệu cổ phiếu và niêm yết bổ sung

Tính đến ngày 28/12/2007, Tập đoàn Tân Tạo đã hoàn thành việc phát hành thành công 20 triệu cổ phiếu và niêm yết bổ sung.

Chốt danh sách phát hành 20 triệu cổ phiếu ITA

Đến ngày 15/12/2007, Hội đồng quản trị (HĐQT) - Tập đoàn Tân Tạo đã chốt xong danh sách phát hành 20 triệu cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược và các nhà đầu tư lớn.

Phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Đến ngày 15/12/2007 mới là hạn chót cho các cổ đông, nhà đầu tư lớn đăng ký tham gia làm cổ đông chiến lược của Tập đoàn Tân Tạo.

Nghị quyết Hội đồng quản trị 03/HDQT-07

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu.

Mẫu đăng ký mua cổ phần ITACO

Mẫu đăng ký mua cổ phần ITACO dành cho các Nhà đầu tư.

Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo - ITACO

Lịch Chia cổ tức 2007 & 2008

Hội đồng quản trị dự kiến lịch chia cổ tức chọn năm 2007 và 2008 như sau:

Tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài

Tính đến ngày chốt danh sách 14-11-2007, tỷ lệ các Công ty, đơn vị, tổ chức và cá nhân nước ngoài hiện đang nắm giữ 26,288,846 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 32,86% vốn điều lệ Công ty.

ACF ký hợp đồng mua 10 triệu cổ phiếu ITA

Ngày 18-11-2007, ngay trước ngày nghỉ lễ Thanksgiving của Hoa Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) đã ký hợp đồng chuyển nhượng 10 triệu cổ phiếu nằm trong đợt phát hành vừa được UBCK cho phép phát hành 20 triệu cho một Quỹ đầu tư lớn của Hoa Kỳ ACF với điều kiện nắm giữ 5 năm.

Các tin đã đưa ngày   Xem