itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thiết lập diễn đàn giữa cổ đông và doanh nghiệp: Tại sao không?

Trong khi có những công ty phân biệt đối xử với các cổ đông ít vốn thì một số công ty khác bằng những hành động rất thiết thực đã chăm sóc cổ đông sở hữu số cổ phiếu dù rất nhỏ. Điều này góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của công ty với cổ đông.

ITA chào bán 10 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược

CTCP Khu Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã chào bán 10 triệu cổ phiếu cho các đối tác chiến lược.

Phát hành cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Các tin đã đưa ngày   Xem