itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Thông báo Công ty CP Đầu tư Đô thị Sài gòn - Mekong đăng ký bán 31.886.730 cổ phiếu ITA

ITA - CBTT Thông báo Công ty CP Đầu tư Đô thị Sài gòn - Mekong đăng ký bán 31.886.730 cổ phiếu ITA

Ngày 23/10/2023, Công ty CP Đầu tư Đô thị Sài gòn - Mekong có văn bản số 2310/TB-SACICO-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc công bố thông tin Thông báo Công ty CP Đầu tư Đô thị Sài gòn - Mekong đăng ký bán 31.886.730 cổ phiếu ITA.