itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An chấp thuận điều chỉnh đầu tư dự án E.City Tân Đức - Long An

ITA - CBTT Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An chấp thuận điều chỉnh đầu tư dự án E.City Tân Đức - Long An

Vào ngày 25 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 20/TB-ITACO 24 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3680/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An:

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện dự án Xây dựng Khu đô thị Ecity Tân Đức, diện tích khoảng 348,0022ha tại xã Đức Hòa Hạ và xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000077 cấp lần đầu ngày 11/11/2008”