itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Thông báo Công ty CP Đại Học Tân Tạo đăng ký mua 2.775.000 cổ phiếu ITA

ITA - Thông báo Công ty CP Đại Học Tân Tạo đăng ký mua 2.775.000 cổ phiếu ITA

Ngày 22/09/2023, Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo có văn bản số 2209/TB-TTUC-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc công bố thông tin Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo đăng ký mua 2.775.000 cổ phiếu ITA.