itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Tập đoàn Tân Tạo: Giải trình báo cáo tài chính quý 02/2014