itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2007

Thông báo chi cổ tức đợt 1 năm 2007

Tập đoàn Tân Tạo thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ- CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO (ITACO) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
www.itaexpress.com.vn/tantaocity.com Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
  TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2007
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số: 160/UBCK-ĐKPH do Chủ tịch Uûy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 18/01/2008)

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

2. Tên giao dịch quốc tế: TAN TAO INVESTMENT INDUSTRY CORPORATION (ITACO)

3. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một ngàn tỷ) đồng

4. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

5. Điện thoại: (84.8) 7505 171 Fax: (84.8) 7508 237

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001108 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/7/2002

7. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007

Cổ phiếu phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư-Công nghiệp Tân Tạo

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 15.000.000 (Mười lăm triu) cổ phần

- Tổng giá trị đợt phát hành: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng

Mục đích phát hành: Trả cổ tức đợt 1 năm 2007 bằng cổ phiếu

Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Từ Nguồn Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối 6 tháng đầu năm 2007

Hình thức phân phối:

Phân phối cho các cổ đông hiện hữu của công ty theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100 :15, nghĩa là cổ đông có tên trong danh sách chốt sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu; cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phần mới. Số lượng cổ phần phát hành thêm mà người sở hữu quyền được phân phối sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ sau khi phân phối sẽ được Công ty mua lại với mức giá là : 10.000 (mười nghìn) đồng/CP.

Người s hu quyn nhn c tc bng c phiếu không được chuyn nhượng quyn nhn c tc bng c phiếu ca mình cho người khác

8. Thời gian và thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

§ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền: 01/02/2008

§ Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2008

§ Ngày phát hành dự kiến: 14/02/2008

Vào ngày phân phối chứng khoán phát hành thêm, tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cuối cùng sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ được chia.

§ Đối với các cổ đông đã lưu ký thì thành viên lưu ký sẽ hạch toán số cổ phiếu phát hành thêm vào tài khoản lưu ký chứng khoán chưa niêm yết, khi cổ phiếu được thông báo chính thức niêm yết, các thành viên lưu ký sẽ tự động chuyển khoản số chứng khoán trên sang tài khoản chứng khoán niêm yết của nhà đầu tư.

§ Đối với cổ đông chưa lưu ký thì cổ phiếu phát hành thêm được phân phối trực tiếp tại Công ty cổ phần Đầu tư-Công nghiệp Tân Tạo:

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 7505 171 Fax: (84.8) 7508 237

CÔNG TY CỔ phẦN ĐẦU TƯ-CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO (ITACO)
Chủ tịch (đã ký)
Đặng Thị Hoàng Yến